یارب!

یارب!هنگامی که ثروتم دادی، خوشبختی ام را نگیر. هنگامی که توانایی ام دادی، عقلم را نگیر.هنگامی که مقامم دادی، تواضعم رانگیر. انگاه که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

کلمات هم ..

وقتــ‗__‗ــی گیــ‗__‗ــج میشــ‗__‗ــدم ♫بـه ڪـلــ‗__‗ــمات پنــ‗__‗ــاه میبــ‗__‗ــردم ♫امــ‗__‗ــان از امــ‗__‗ــروز ڪــ‗__‗ـــﮧ ♫ڪـلمــ‗__‗ــات خودشــ‗__‗ــان هم گیــ‗_‗ــج شــ‗__‗ــده انـ‗__‗ــد ♫  
/ 0 نظر / 12 بازدید
مرداد 94
2 پست
آذر 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
3 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
7 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
17 پست
دی 91
23 پست
آذر 91
48 پست
آبان 91
34 پست
مهر 91
20 پست
شهریور 91
23 پست
مرداد 91
14 پست
تیر 91
8 پست
خرداد 91
7 پست
آدمها
1 پست
بعضی
1 پست
تو
3 پست
امید
1 پست
ایمان
1 پست
شجاعت
1 پست
مقصد
1 پست
به_دنبال
1 پست
جاده‌
1 پست
دوست
2 پست
بازی
1 پست
کاش
1 پست
وقتی
4 پست
حیف
1 پست
قهوه
1 پست
تلخِ_تلخ
1 پست
هیچوقت
1 پست
ایران
1 پست
طبیعت
1 پست
مانده_ام
1 پست
آب_یعنی
1 پست
قطره
2 پست
می_نوازد
1 پست
ساده
2 پست
به_هر_حال
1 پست
دل_من
2 پست
ای_دل
1 پست
چرا
1 پست
خداوندا
1 پست
مادر
1 پست
بهونه
1 پست
مهمون
1 پست
همیشه
1 پست
بفهمد
1 پست
نماز
2 پست
اذان
1 پست
چه_ساده
1 پست
سیگار
1 پست
تاریکی
1 پست
خسته_ام
1 پست
غروب
1 پست
غربت
1 پست
غریبی
1 پست
ماهی
1 پست
ماهیگیر
1 پست
اینجا
1 پست
الهی
1 پست
حرف_من
1 پست
یک_طرف
1 پست
ذخیره
1 پست
اى
1 پست
مشتاق
1 پست
دلتنگی
1 پست
می_رویم
1 پست
درک
1 پست
روشن
1 پست
به
2 پست
نگاه_کن
1 پست
سادگی
1 پست
صبور_باش
1 پست
دوستی
1 پست
چای
1 پست
صبر
1 پست
می_دانم
1 پست
دعایم_کن
1 پست
گل
2 پست
دل
2 پست
خدا
6 پست
او_مرا
1 پست
عاشق
1 پست
قسم
1 پست
رها_کن
1 پست
خواست
1 پست
کرم_شب
1 پست
شاید
2 پست
چگونه
1 پست
گنجشگ
1 پست
من
5 پست
شما
2 پست
مثبت
1 پست
هر
1 پست
باش
2 پست
دلیلی
1 پست
زیبایی
1 پست
آنچه
1 پست
عشق
5 پست
عقل
1 پست
راه
1 پست
منطق
1 پست
گویی
1 پست
چنانکه
1 پست
یاد
1 پست
میگیری
1 پست
سیب
1 پست
ولی
1 پست
می_خواست
1 پست
سزاوار
1 پست
ببخشش
1 پست
اگر
1 پست
آدم_برفی
1 پست
اما
1 پست
می_خندد
1 پست
با
1 پست
عشقبازی
1 پست
همین
1 پست
دلش
1 پست
می_خواهد
1 پست
ای
3 پست
رب
1 پست
هرگاه
1 پست
تنها
2 پست
انسان
1 پست
گریان
1 پست
زندگی
3 پست
گاه
1 پست
همه
2 پست
قلب
2 پست
سکوت
1 پست
سنگ
1 پست
شادی
2 پست
هیچ
2 پست
فقط
1 پست
حال
1 پست
است
1 پست
ممکن
1 پست
ماه_من
1 پست
هست
1 پست
تو_را
1 پست
آن_وقت
1 پست
وقتشه
1 پست
حتما
1 پست
هرجا
1 پست
حسرت
1 پست
ها
1 پست
تجربه_ها
1 پست
خوب
1 پست
گاهی
2 پست
بی
2 پست
برایت
2 پست
خدایا
2 پست
بخشش
1 پست
گناهان
1 پست
مرا
1 پست
شمع
1 پست
پروانه
1 پست
شب
1 پست
یادم
1 پست
باشد
1 پست
مداد
1 پست
کوچک
1 پست
گنجشک
1 پست
گفت
1 پست
آسمان
1 پست
زمین
1 پست
مشت
1 پست
بسته
1 پست
عکس
1 پست
عینک
1 پست
چه
1 پست
غم
1 پست
توام
1 پست
خاطرات
1 پست
بستنی
1 پست
سوت
1 پست
دلم
1 پست
گرفته
1 پست
امشب
1 پست
هنگام
1 پست
مرد
1 پست
نگاه
1 پست
فریاد
1 پست
زمان
1 پست
خالق
1 پست
فکرکن
1 پست
آرزو
1 پست
کنی
1 پست
باشی
2 پست
خورشید
1 پست
کم
1 پست
خواهی
2 پست
می_آموزی
1 پست
افکار
1 پست
کاغذ
1 پست
شیشه
1 پست
تعطیل
1 پست
زیبا
1 پست
شوخی
1 پست
تقصیر
1 پست
شکر
1 پست
آرام
2 پست
تلاش
1 پست
حیا
1 پست
مهیا
1 پست
احساس
1 پست
لذت
1 پست
لبخند
1 پست
اینروزها
1 پست
نباید
1 پست
وضو
1 پست
خواب
1 پست
بخند
1 پست
لازم
1 پست
همسایه
1 پست
صافی
1 پست
بزرگ
1 پست
کلاسی
1 پست
دخترک
1 پست
زاهد
1 پست
خنده
1 پست
رنگ
1 پست
کودکی
1 پست
رابطه
1 پست
هدف
1 پست
مغر
1 پست
بچه_ها
1 پست
خندیدن
1 پست
دلخوشی
1 پست
یعنی
1 پست
مدیریت
1 پست
خداوند
1 پست
پروردگار
1 پست
نیاز
1 پست