کلمات هم ..

وقتــ‗__‗ــی گیــ‗__‗ــج میشــ‗__‗ــدم ♫

بـه ڪـلــ‗__‗ــمات پنــ‗__‗ــاه میبــ‗__‗ــردم ♫

امــ‗__‗ــان از امــ‗__‗ــروز ڪــ‗__‗ـــﮧ ♫

ڪـلمــ‗__‗ــات خودشــ‗__‗ــان هم گیــ‗_‗ــج شــ‗__‗ــده انـ‗__‗ــد 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید