قلب عریان

تا وقتی قلب عریان کسی رو ندیدی بدنت رو عریان نکن.

چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت رو نمی فهمد گریان نکن.

قلبت رو خالی نگه دار و اگر روزی خواستی کسی رو در قلبت جای بدهی

سعی کن فقط یک نفر باشد و به او بگو : تو را کمتر از خدا و بیشتر از خودم دوست دارم

چرا که به خدا اعتقاد دارم و به تو نیاز...  

قسمتی از وصیت نامه چارلی چاپلین به دخترش

/ 0 نظر / 7 بازدید