گرگ

گرگ  

شنگول را خورده است

گرگ

منگول را تکه تکه می کند...

بلند شو عزیزم !

این قصه برای نخوابیدن است

/ 0 نظر / 8 بازدید