ساده

در چشمانم تنهایی ام را پنهان می کنم...

در دلم دلتنگی ام را...

در سکوتم حرف های نگفته ام را...

در لبخندم غصه هایم را....

دل من چه خردسال است...

ساده می نگرد..

ساده می خندد.

ساده می پوشد..

دل من از تبار دیوار های کاهگلی است....

ساده می افتد.......

ساده می شکند..

ساده می میرد......

دل من.تنها سخت می گرید...!

/ 0 نظر / 5 بازدید