بدو

صبح ها زودتر بیدار شو.
نرمش کن.

بدو. کم غذا بخور.
زیر بارون راه برو.

گلوله برفی درست کن.

هرچندوقت یکبار نقاشی بکش.
در حمام آواز بخوان و کمی آب بازی کن.

سفید بپوش.

آب نبات چوبی لیس بزن.
بستنی قیفی بخور .

به کوچکتر ها سلام کن.
زیر جمله های خوبی که تو کتاب ها هست خط بکش.

به دوستهای قدیمیت تلفن بزن.
شمال برو . شنا کن.
هفت تا سنگ تو آب بنداز و هفت تا آرزو بکن.
خواب ببین .

شعر بخوان .

بدو .

چای بخور و برای دیگران چای دم کن.
جوراب های رنگی بپوش.

/ 0 نظر / 5 بازدید