این دیوانگیست...

این دیوانگیست...

که از همه گلهای رز تنها به خاطر اینکه خار یکی از آنها

 در دستمان فرو رفته است، متنفر باشیم.

که همه رویاهای خود را تنها به خاطر اینکه یکی از آنها

 به حقیقت نپیوسته است رها کنیم.

 این دیوانگیست.....

که امید خود را به همه چیز از دست بدهیم، به خاطر اینکه

 در زندگی با شکست مواجه شده ایم.

که از تلاش و کوشش دست بکشیم به خاطر این که

یکی از کارهایمان بی نتیجه مانده است.

این دیوانگیست...

که همه دستهایی را که برای دوستی به سوی ما دراز

 می شوند به خاطر اینکه یکی از دوستانمان رابطه مان را زیر

 پا گذاشته است رد کنیم ... که هیچ عشقی را باور نکنیم ،

به خاطر اینکه در یکی از آنها به ما خیانت شده است ...

این دیوانگیست....

که همه شانس ها را لگد مال  کنیم به خاطر اینکه در

یکی از تلاشهایمان  نا کام مانده ایم... به امید اینکه در مسیر

خود هرگز دچار این دیوانگی ها نشویم...

و به یاد داشته باشیم که همیشه....

شانس های دیگری هم هستند ،عشق های دیگری هم هستند،

دوستی های دیگری هم هستند ، نیروهای دیگری هم هستند

 تنها باید قوی و پر استقامت باشیم و همه روزه در انتظار روزی 

 بهتر و شادتر از روزهای  پیش باشیم

/ 0 نظر / 6 بازدید