نیمکت چوبی

و سال هاست که دیوانه ای بی آزار

هر روز عصر

بر روی نیمکت پارکی کنار گل های رز

می نشیند و با چشمان بسته

در انتظار صدایی ست

تا او را به خویش بخواند!!!

/ 0 نظر / 22 بازدید