شهر

این شهر

شهر قصه های مادر بزرگ نیست

که زیبا و آرام باشد،

آسمانش را

هرگز آبی ندیده ام

من از اینجا خواهم رفت

و فرقی هم نمی کند

که فانوسی داشته باشم یا نه

کسی که می گریزد

از گم شدن نمی ترسد..

/ 0 نظر / 5 بازدید