آنگونه ...

 خدایا آنــگونه زنــده ام بــدار که

                                 نشــکند دلی از زنــده بودنم ....

                                                    آنــگونه بمیــران که

                                                             کـسی به وجــد نیاید از نبــودنم.....

/ 0 نظر / 5 بازدید