مهمان بی دردسر

چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان

نه به دستی ظرفی را چرک میکنند

نه به حرفی دلی را آلوده

تنها به شمعی قانع اند

و اندکی سکوت ......

(دوست دارم مهمان بی دردسری باشم)

/ 0 نظر / 6 بازدید