حق داری

حق داری از دست همه خسته شی بعضی وقتا 

حق داری فکر کنی که همه چیز دروغه

وهمه دارن بازیت میدن

حق داری فکرکنی که همه فقط به خودشون فکرمیکنن

حق داری فکرکنی که مهربونی و انسانیت مرده

حق داری....

خسته ام.

میخوام اندازه این 37 سال بخوابم...

/ 0 نظر / 5 بازدید