سلام می کنم

خداحافظی کرده ام

من با تمام روزهای بی خاطره ام

 دور می ریزمشان

یکی یکی ... 

و امروز

 سلام می کنم به تمام روزهای خوبی که پیش رو دارم

 من ایمان دارم

به پرواز دوباره

 آن هم ...

/ 0 نظر / 6 بازدید